Historie

In 1963 werd er een commissie gevormd, die zich als doel stelde de mogelijkheden te onderzoeken om tot de oprichting van een ijsbaan in Geesteren. Hiervoor was een duidelijke behoefte geconstateerd.

De commissie bestond uit de volgende personen; G. Busscher, J. Krukkert, J. Leus, G. ter Wee, J. Oude Booyink en A. Voorhuis. Deze mensen hebben met diverse bevoegde instanties overlegd voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Tevens werd er uitgezien naar een geschikte locatie.

Nadat dit traject was voltooid, schreef de oprichtingscommissie een vergadering uit voor 24 november 1963 ter oprichting van een ijsbaanvereniging in Geesteren. De vergadering werd gehouden in het voormalige café Warmelink, waarbij een 60 tal personen aanwezig was. De commissievoorzitter de heer G. ter Wee maakte ter vergadering bekend dat de oprichtingscommissie haar werkzaamheden had voltooid. Als locatie was gekozen voor een weiland aan de Haarbrinksweg nabij de Landriteweg, waarvan de grond middels pacht ter beschikking werd gesteld door de familie Wulferink. De ijsbaan is overigens nog steeds op dezelfde plek, thans Haarbrinksweg 58b.

De oprichtingscommissie stelde vast, dat hiermede haar doelstelling had vervuld en besloot zich als commissie op te heffen. De aftredende commissieleden stelden zich beschikbaar als bestuursleden van de op te richten ijsbaanvereniging. Naast alle voormalige commissieleden werd ook de heer T. Haselbekke door de aanwezigen tot bestuurslid gekozen. Hierna bestond het bestuur uit 7 personen

Het bestuur is toen voortvarend van start gegaan. Tot voorzitter werd benoemd de heer G. ter Wee. Vervolgens werd begonnen met de bouw van het clubgebouw. De officiële opening was op 18 januari 1964 en werd verricht door de toenmalige burgermeester de heer G. Kolenbrander van de Gemeente Tubbergen. Bij deze gelegenheid werd door de voorzitter de heer G. ter Wee tevens de naam van de ijsbaan bekend gemaakt, “Het Landriet”.

Voor de juridische aansprakelijkheid werd de vorm van “Vereniging met beperkte aansprakelijkheid” gekozen. De statutaire naam is IJsbaan Het Landriet. De vereni-ging staat bij de Kamer van Koophandel voor de Veluwe en Twente ingeschreven onder dossier nr. 08.14.44.221.

Hiermee was een prachtige gelegenheid gerealiseerd voor de schoolgaande jeugd en de volwassenen voor het beoefenen van de schaatssport. De oprichters van de ijsbaanvereniging hebben door hun moed en doorzettingsvermogen de gemeen-schap van Geesteren een geweldige dienst door het door het welslagen van hun initiatief.